KINDERDAGVERBLIJF BARENDRECHT 'T HOEKJE

KOVNET LOGIN

Van harte welkom bij de kinderopvang Barendrecht genaamd Kinderdagverblijf 't Hoekje. Al meer dan vijfentwintig jaar is kinderdagverblijf 't Hoekje een vertrouwd en bekend adres in Barendrecht en omgeving. Lees hier op onze website van alles over ons, en krijg informatie over onze manier van werken. Bij vragen staan wij natuurlijk u graag te woord per telefoon of email.

Kinderdagopvang met een persoonlijke aanpak en waarom ouders kiezen voor kinderdagverblijf 't Hoekje:

Al 25 jaar een vertrouwd adres in Barendrecht, Ridderkerk, Heerjansdam en Rotterdam zuid. Een vast team van zeer ervaren leidsters.Kleinschalig en persoonlijk in een huiselijke sfeer. Flexibele opvang altijd bespreekbaar.

Hoe werken wij bij Kinderopvang 't Hoekje

Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op het kinderdagverblijf of u kunt het downloaden. Download het Pedagogisch beleidsplan hier.

Pedagogisch doel

Ons pedagogisch doel is dat wij, in nauwe samenwerking met de ouders, proberen het kind zich te laten ontwikkelen in groepsverband tot een evenwichtig en sociaal vaardig mens. Wij willen dit realiseren door er zorg voor te dragen dat het kind zich prettig en vertrouwd voelt. Door het te stimuleren voor zichzelf op te komen en respect te ontwikkelen voor de anderen. Wij willen een situatie creëren die een aanvulling is op de thuissituatie.

Kinderen willen geaccepteerd, gerespecteerd en serieus genomen worden. Ieder kind ontwikkeld zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Ieder kind is uniek en moet de kans krijgen zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden te ontdekken. Wij als leidsters willen de kinderen hierin begeleiden.

Wij vinden dat we de kinderen veiligheid, geborgenheid en vertrouwen moeten bieden. Het is nodig om een klimaat te scheppen waarin ieder kind zich geborgen voelt en zijn eigen plekje kan vinden in de groep. Er moet aandacht zijn voor ieder kind. Wij nemen een deel van de opvoeding over en staan open voor ieders culturele achtergrond.

Onze 4 pedagogische doelen zijn:

1. Het bieden van emotionele veiligheid: Dat er op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat de kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.

2. Bevorderen van persoonlijke competenties: De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderde omgeving.

3. Bevorderen van sociale competenties: De kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

4. Bevorderen van morele competenties:
De kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met de anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Dagindeling bij Kinderdagopvang 't Hoekje

Het kinderdagverblijf heeft een vaste dagindeling. Dit geeft uw kind een gevoel van veiligheid, vertrouwen en rust. Zo eten en drinken wij altijd op vaste tijdstippen. Globaal is onze indeling als volgt:

07.30 - 09.00 uur
De kindjes worden door de ouders gebracht. We vinden het fijn als iedereen voor 9:00 uur binnen is, zodat wij met het dagprogramma kunnen beginnen.

09.00 - 11.30 uur
We gaan met z'n allen in de kring zitten. Er worden liedjes gezongen en vaak vertelt iemand een verhaal of een gebeurtenis. We drinken wat en eten fruit. Is er iemand jarig, dan vieren we dit met alle kinderen in de kring. Vervolgens gaan de kinderen plassen of worden ze verschoond. Hierna is het tijd voor een activiteit: lekker buiten spelen, iets knutselen, een spelletje doen en daarna nog even vrij spelen.

11.30 uur
We gaan handjes wassen en aan tafel. We eten bruin brood, waarvan tenminste één met hartig beleg en drinken een beker melk. Na het eten gaan we plassen / verschonen.

12.30 - 13.00 uur
Eén van de leidsters vertelt de kinderen een verhaaltje, hierna gaan ze als dat thuis ook gedaan wordt, naar bed om even te rusten.

13:00 - 14:30 uur
Voor de kinderen die niet meer slapen is er tijd voor de spellen uit de 3+schatkist of een andere activiteit.

14.30 - 17:00 uur
De eerste kinderen beginnen wakker te worden. Na het plassen / verschonen en aankleden, drinken we wat en eten groente en / of een cracker. Daarna is er weer wat tijd om wat te puzzelen, te knutselen, een boekje te lezen of buiten te spelen.

17:00 - 18:00 uur
Vanaf 17:00 uur kunnen de kindjes weer opgehaald worden.

Voor baby's is de dagindeling uiteraard anders. Zij slapen meer en krijgen in overleg met de ouders op afgesproken tijden hun voeding. De babyvoeding wordt door de ouders zelf meegenomen in poedervorm. Borstvoeding moet gekoeld meegenomen worden naar het kinderdagverblijf.

Dit alles i.v.m. de hygiëneregels van de GGD. Een link naar het inspectierapport vindt u hier.

Voor baby's van 0-12 maanden hebben wij een overdrachtsboekje waarin wij het verloop van de dag bijhouden.

Voor meer informatie neem contact met ons op via telefoon of email. Wij zorgen dat u zo spoedig mogelijk te woord wordt gestaan.

Klik om in te loggen bij KOVnet.

LINK NAAR KOVNET

FACEBOOK