TARIEVEN

KOVNET LOGIN

Het kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30 - 18.00 uur.

Flexibele opvang

Wanneer u behoefte heeft aan flexibele of incidentele opvang is dat altijd bespreekbaar. We kunnen dan samen kijken of uw wensen in onze planning mogelijk zijn.

Prijsoverzicht

Opvang van:

Ma t/m vr    bruto p/m     bruto p/u

1 dag           € 498,75        € 11,40

2 dagen       € 997,50        € 11,40

3 dagen       € 1.496,25     € 11,40

4 dagen       € 1.995,00     € 11,40

5 dagen       € 2.493,75     € 11,40

Dit zijn bruto prijzen. U kunt via de belastingdienst een aanvraag tegemoetkoming kinderopvang aanvragen via telefoonnummer: 0800-0543 of via www.rijksoverheid.nl

Het kinderdagverblijf heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen op grond van de gestegen kosten. Deze aanpassingen zullen tenminste 2 maanden van te voren schriftelijk aan u worden doorgegeven. Momenteel is de instelling voor kinderopvang niet BTW-plichtig. Indien deze BTW-plicht alsnog wordt opgelegd zal de BTW aan u worden doorberekend.

Sluiting

Het kinderdagverblijf is de volgende dagen gesloten:

  • 2e Paasdag
  • Koningsdag
  • 1 maal per 5 jaar 5 mei,
  • Hemelvaart
  • 2e Pinksterdag
  • 5 december vanaf 17:00 uur
  • 24 december vanaf 17:00 uur
  • de dagen tussen Kerst tot en met Nieuwjaar

Standaard worden er 50 weken opvang aan u doorberekend.

Extra komen of ruilen

Wanneer u een dag wilt ruilen (in dezelfde week) of extra wilt komen kunt u dit aanvragen. Dit kan alleen wanneer de groepsgrootte dit toelaat.

Factuur

U krijgt een factuur op de 1e van de maand van opvang met een betalingstermijn van 14 dagen. Indien u achterloopt met uw betalingen, krijgt u een herinnering. Mocht u na de 2e herinnering nog niet betaald hebben wordt de betaling in handen gegeven van een incassobureau. De incasso-kosten komen uiteraard voor uw rekening en verder geldt dat het kind de opvang niet meer mag bezoeken, zolang er niet is voldaan aan de financiële verplichtingen.

Klik om in te loggen bij KOVnet.

LINK NAAR KOVNET

FACEBOOK